Slovenija
[Slovenija| Kranj |Kranj-skica / map|Šmarjetna gora]
Grb Kranja - blazon of the Kranj
Interaktivna skica - interactive map
Koroška cesta


[Slovenija| Kranj |Kranj-skica / map|Šmarjetna gora]