English SLOVENIJA

GRADOVI IN DVORCI

Boštjan Burger - Burger Landmarks

Grad na Goričkem

Virtualna ekskurzija :: Virtual excursionvirtualna ekskurzija

Burger.si je Mojaslovenija.si

Naselje Grad je razloženo naselje z osrednjim delom na nadmorski višini 275 m na zahodnem območju Goričkega. Naselje je dobilo ime po enem največjih slovenskih gradov, ki se je razvijal skozi stoletja kot gospodarski in politični center v tej regiji. Uradni naziv naselja je bil do leta 1957 Gornja Lendava, še prej pa madžarsko Lyndwa. Kraj je bil v pisnih virih omenjen kot trg že leta 1478 in je v Prekmurju poleg Lendave in Murske Sobote ves čas obdržalo ta status. Naselju daje značilno podobo župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja.
Na vzpetini (331 m), 300 m vzhodno od središča naselja stoji Grad na Goričkem, ki je najobsežnejši grajski in fevdalni kompleks v Sloveniji. Obseg gradu je ~360 m, kar je toliko kot npr. Ljubljanski grad oz. 170 m manj kot Stari grad nad Celjem s celotnim obrambnim obzidjem. Grad (stavba) je bil prvič omenjen leta 1275, vendar je predvidoma stal že leta 1208, ko je tu vladal fevdni grof Nikolaj. Sedajšnjo baročno podobo je grad dobil v 17. stoletju ko je bil v lasti družine Batthyany. Zahodno območje gradu obdajajo ostanki grajskega parka z mogočnimi drevesi, prinesenimi iz različnih koncev sveta. Po 2. svetovni vojni je grad zasedla Sovjetska Rdeča armada in od takrat je z gradu tudi izginila notranja oprema gradu. Leta 1985 se je pričela postopna sanacija gradu. “Od leta 1993 pa sistematična sanacija močno dotrajanega najstarejšega dela objekta palacija in severnega trakta do zavitega stopnišča.” (Habjanič). Leta 2006 je bila zaključena statična obnova. Od leta 2003 sta v obnovljenih prostorih gradu sedež Javnega zavoda Krajinski park Goričko in informacijsko središče za obiskovalce gradu ter parka Goričko-Raab-Orseg. V pritličju so urejeni prostori z delavnicami rokodelskih obrti.

literatura:
Habjanič, M., 1999. Grad na Goričkem. Kulturne poti 1999: vodnik po spomenikih, Ministrstvo za kulturo, Uprava R. Slovenije za kulturno dediščino, str. 53-61,
Zloženka grad pri gradu, Krajinski park Goričko, 2008.

 

 

 

 

 

 

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024