Slovenia is a small country in size...but great for discovering!
Google Earth
Zavarovana območja naravne in kulturne dediščine Slovenije [ 500 Kb ]
Protected areas of nature and cultural heritage of Slovenia
Slovenski slapovi [13 Kb]
Waterfalls of Slovenia

Za prikaz mora biti nameščen Google Earth 4 .
Opomba: nekatera napačna prekrivanja so posledica neskladja GK projekcije z Google Earth.