France Landmarks
[EU|France| Avignon ]
Avignon
PROSTORSKE FOTOGRAFIJE - SURROUND PHOTOGRAPHY
Na drugi stani Rone leži Villeneuve-les-Avignon
Across the Rhone is situaded Villeneuve-les-Avignon
Most sv. Benezeta iz 12 stoletja.
Pont St-Benezet bridge from 12th century.
Ulice mesta
City streets
Avignon je svetovno znan po svojem festivalu.
Avignon is world famous for its festival.
Obzidje
Walls
Katedrala Notre-Dame-des-Doms iz 12. stoletja.
Avignon's Cathedral Notre-Dame-des-Doms from the 12th century.
Palača papežev.
Palais des Papes
Trg ob palači papežev.
Place du Palais.

[EU|France| Avignon ]
Europe