360° Surround Photography guide to World Landmarks with the point to Slovenia :: Prostorske fotografije sveta s poudarkom na Slovenijo. [ IZGINJAJOČA DEDIŠČINA :: VANISHING HERITAGE ]
Boštjan Burger - Burger Landmarks

Dvorec Trebnik

Burger.si je Mojaslovenija.si

Dvorec Trebnik, situacija: 9. november 2012. Usoda večine še stoječih slovenskih gradov in dvorcev je bila zapečatena med in po drugi svetovni vojni. Znameniti gradovi in dvorci so bili požgani ali prepuščeni neslavnemu propadanju. Le redke stavbe so preživele bes nad preživetim družbenim sistemom – in te lahko danes občudujemo kot protokolarne objekte ali pa so velike turistične znamenitosti. V večino zaplenjenih in razlaščenih  gradov; vendar je bila zgodba podobna s stavbami v starih mestnih jedrih;  je tedanja ljudska oblast naselila ljudi z ekonomskega družbenega roba. Stavbe so bile brez vzdrževanjja eksploatirane še desetletja, dokler je bilo bivanje še varno v njih… Podobno usodo je delil tudi dvorec Trebnik, ki se nahaja nad starim mestnim jedrom Slovenskih Konjic. Dvorec je bil v pisnih virih omenjen že v 14. stoletju in ima skupaj s Slovenskimi Konjicami pestro in bogato zgodovino. Dvorec je uspel v svoji podobi in slovesu preživeti še do leta 2003, ko ga je nazadnje obiskalo tudi do 30.000 ljudi letno. Znan je bil po zbirki kočij in lepim botaničnim parkom, ki ga je ločil od starega mestnega jedra Slovenskih Konjic, ki so v tistih časi celo dobile priznanje za najlepše urejen kraj v Sloveniji.
In zgodila se je »tipična« slovenska zgodba…, nesoglasja, insolventnost, in leta 2009 stečaj lastnika, ki je komaj leta 1996 dvorec odkupil od občine Slovenske Konjice. Del dvorca kjer so bile kočije je »nenadoma« pogorel, kasneje še čudovit del z arkadnim stopniščem… danes smo konec leta 2012… se še kdo spomni nekdanje »slave«?

// KML _ države

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024