360° Surround Photography guide to World Landmarks with the point to Slovenia :: Prostorske fotografije sveta s poudarkom na Slovenijo. [ IZGINJAJOČA DEDIŠČINA :: VANISHING HERITAGE ]
Boštjan Burger - Burger Landmarks

TVM (TAM)

Burger.si je Mojaslovenija.si

TVM (TAM) – Tovarna Vozil Maribor (situacija avgust 2011)

Slovenščina »Še malo pa bo gotov, samo še zadnji odbijač… Stojta fanta! …kar pustita, vsega je konec…«, takole nekako je verjetno potekal zadnji pogovor med delavci v Tovarni vozil Maribor marca 2011. TVM = TAM?… Ja »TAM«… kot vojaški obveznik v nedrjih Balkana v začetku osemdesetih let dvajsetega stoletja sem bil ponosen na sloves robustnih in »neuničljivih« tovorjakov – »Tamičev«, ki so me vozili po polsuhi puščavi Krivolaka Makedonije. Zgodovina tovarne se je pričela pravzaprav leta 1941, ko so v njej proizvajali sestavne dele za letalsko vojaško industrijo. Leta 1947 se je pričela proizvodnja vozil, ki je sprva s skromnih 27 vozil letno narasla na preko 6000 leta 1970. Takrat je bil TAM največji v državi, zaposloval je preko 8000 delavk in delavcev. Poleti 1996 je TAM šel v stečaj…in šele leta 2001 preimenoval v TVM – Tovarna vozil Maribor… pričetek novega upanja, entuziazem! Pričela se je izdelava kvalitetnih, posebej izdelanih letaliških avtobusov, naročila… konec zgodbe? Marca 2011 je bil uveden predlog za stečaj podjetja… danes je verjetno res vsega konec, žal…

English »Just a bit more and it will be completed, only the back bumper… Stop comrades! … just leave it, it is all over…«, that was most probably the very last conversation of workers in Tovarna vozil Maribor (TVM – Maribor vehicle factory) in March 2011. TVM = TAM (Maribor Automobile Factory)? … Yes, that »TAM« … as a national serviceman in the bosom of Balkan in the beginning of 80-ies of 20. century, I was proud on the reputation of the robust and »indestructible« trucks – with the nickname»Tamiči«, which drove me around the semiarid desert of Krivolak in Macedonia. The history of the factory actually began in 1941 when in Maribor started the production for the military aircraft industry.
In the year 1947 and with the name TAM, started the production of vehicles, which from the very first 27 vehicles in a year grow to over 6000 in the year 1970. In that time the factory was the largest such factory in a country, employing over 8000 working women and men. In a summer 1996 the factory TAM went to insolvency… and had renamed in 2001 into TVM… the start of the new hope and enthusiasm! The production of the quality, specially constructed busses for airport terminals has started new business orders…end of the story? In March 2001 the final insolvency procedure started… and today it seems all over, unfortunately…

// KML _ države

Burger Landmarks / MojaSlovenija.si

Digitalizacija dediščine: (c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2024