360° Surround Photography guide to World Landmarks :: Prostorske fotografije sveta [ IZGINJAJOČA DEDIŠČINA :: VANISHING HERITAGE ]
Boštjan Burger - Burger Landmarks

Rakuschev mlin (Rakušev mlin)

Celje

Burger.si je Mojaslovenija.si

English Rakuschev mlin (Rakušev mlin) je bil kot prvi mestni mlin na parni pogon namenjen za mletje žita v Celju zgrajen leta 1903. Postavljen je bil 800 m severno od središča Celja, ob železniški progi proti Velenju. Opečna stavba je imela pet etaž, pritličje in štiri nadstropja v izmeri 5.429 m2 (vir. Mestna občina Celje) in je sodila med največje stavbe v Celju.
Zaradi izjemne kulturne dediščine, saj je sodila med zadnje industrijske stavbe iz obdobja industrializacije Celja,  je bila stavba leta 2002 (Ur.l. RS, št. 54/2002) razglašena kot kulturni spomenik lokalnega pomena.

Gradnjo mlina in ustanovitev podjetja je financirala nemška zasebna družba z mešanim kapitalom podjetnikov Jožefa Lenka iz Šempetra, Franca Matheisa iz Brežic, Riharda Mihelčiča iz Zagorja, Ivana Jeschovniga iz Arje vasi in Julija Rakuscha iz Celja
Leta 1913 je mlin prešel v posest družine Rakusch.
Mlin je prenehal delovati pred drugo svetovno vojno. Kot naslednik podjetja Rakušev mlin je leta 1954 nastala Kovinotehna.
Leta 2011 je bilo poslopje s pripadajočim zemljiščem naprodaj za 2.604.000 € (vir. Mestna občina Celje), vendar po manjšem požaru 2012 ni bilo prodano.
6. oktobra 2014 je izbruhnil velik požar, ki je poslopje popolnoma uničil.
Mestna občina Celje je 7. novembra prejela odločbo območne enote Celje - Novo mesto Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor, s katero so gradbeni inšpektorji občini določili odstranitev ostalin Rakuševega mlina.

360° prostorska fotografija :: 360° surround photo
360° prostorska fotografija :: 360° surround photo 360° prostorska fotografija :: 360° surround photo 360° prostorska fotografija :: 360° surround photo
360° prostorska fotografija :: 360° surround photo 360° prostorska fotografija :: 360° surround photo 360° prostorska fotografija :: 360° surround photo
// KML _ države var kmlLayer = new google.maps.KmlLayer({ url: 'https://www.burger.si/GoogleEarth/Slovenija.kmz', suppressInfoWindows: false, map: map, preserveViewport: true }); // KML _Smodnisnica var kmlLayer = new google.maps.KmlLayer({ url: 'https://www.burger.si/GoogleEarth/Smodnisnica.kmz', suppressInfoWindows: false, map: map, preserveViewport: true });

MojaSlovenija.si

(c) Boštjan Burger, (1993) 1996-2021