(1997-2001)

[Slovenija| Celje |Stari grad|Miklavški hrib|Aljažev hrib|Grmada] Celje: [Skica / map]

Galerija sodobne umetnosti - Gallery of Contemporary Art Celje
Razstava: Slovenska fotografija Tendence 1990-1999 (3.februar - 4 marec, 2000)
exhibition: Slovenian Photography Tendencies 1990-1999 (3rd February - 4th March, 2000)
[ VSTOP - ENTRY ]

[Slovenija| Celje |Stari grad|Miklavški hrib|Aljažev hrib|Grmada] Celje: [Skica / map]