[Slovenija| Brestanica ] :: castles ::
[ENGLISH]
Na skali nad sotošjem potoka Brestanica in reko Savo stoji Brestaniški grad (grad Rajhenburg). V pisnih virih je bil omenjen že leta 895 in je tako najstarejši dokumentiran grad na območju R. Slovenije. Z gradu je lep razgled na naselje Brestanico in strugo reke Save. V gradu je danes Brestaniški muzej. Sevezovzhodno od gradu je naselje Brestanica, kjer je znamenita bazilika Lurške Matere Božje.

[Slovenija| Brestanica ] :: gradovi ::