Sarajevo

Burger.si je Mojaslovenija.si
Slovenščina English BiH SARAJEVO 1914-1918 PROSTORSKE FOTOGRAFIJE 360° SURROUND PHOTOGRAPHY
Boštjan Burger - Burger Landmarks
360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

panorama Sarajeva.

panorama of Sarajevo.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Pokopališče na Kovačih. To pokopališče je eno najstarejših v Sarajevu. Območje mesta okoli pokopališča se imenuje po njemu: "Mekabir". Tu je pokopan tudi prvi predsednik neodvisne Bosne in Hercegovine Alija Izetbegović.

The cementery at Kovači. This cementery is one of the oldest in Sarajevo. The whole area of the town nearby the cementery was named by the cementery: "Mekabir". Here was buried Alija Izetbegović - the first president of the independent Bosnia and Hezegovina.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Baščaršija - osrednji trg, deluje že od srednjega veka in prostor je bil osrednji prostor trgovanja v Sarajevu in celo pomemben trg na Balkanu.

Baščaršija Square (Bazaar square) is since the Medieval times and has been the centre of the trade for the Sarajevo and even important market in the Balkans.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Baščaršija. Sebilj je bila javni vodnjak oblikovan kot stolpič. Edini ohranjeni sebilj v Sarajevu je ravno ta v Baščaršiji. Sebilj ni bil samo prostor s svežo pitno vodo temveč tudi prostor kjer so se, in se Sarajevčani srečujejo.

Baščaršija Square (Bazaar square). "Sebilj" - public water fountain shaped as gazebo. The only preserved Sarajevo's "sebilj" is that one in Baščaršija in Sarajevo. Sebilj was not only the place with the fresh potable water but also a meeting place.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Notranjost obrtne delavnica in prodajalne na Baščaršiji.

Chraft shop interior in Baščaršija.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Prodajalne in obrtne delavnice na Baščaršiji. Zanimivi so nazivi posameznih vrst obrti: saračiji so bili predelovalci usnja, kazaziji so bili oblikovalci tektila iz svile in ostalih tkanin, ćurčije so bili krznarji, mudželiti so bli vezalci knjig, kujundžije so bili zlatarji, kundurdžije so bli čevljarji i.t.d....

Craft shops of Baščaršija.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Reka Miljacka. Careva ćuprija - Carjev most.

Miljacka River - the Czar's Bridge.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Latinska ćuprija - Latinski most je poznan kot mesto kjer je srbski terorist umoril Avstroogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegovo ženo Sofijo. Atentat nanju je povzročil začetek I. svetovne vojne. Kamniti most je dal leta 1565 zgraditi Ajni Beg.

The Latin Bridge - this bridge is known as the place where Serbian terrorist murdered Austro-Hungarian Heir to the Throne, Archduke Franc Ferdinand and his wife Sophia. This assassination was the initialisation of the start of the World War I. The stone bridge was built in 1565 by Ajni Bey.

360° prostorska fotografija - 360° Surround photography

Gazi Husrevbegova džamija. Džamija ima 45 m visok minaret in urni stolp.

The Ghazi Husrev-Bey's mosque. The mosque has a 45 m tall minaret and a clock tower.

Bosna in Hercegovina
Slovenija