Austria
[EU|Austria|Kärnten - Koroška| Keutschach - Hodiše ]
Hodiška cerkev. Cerkev sv. Jurija, ki je bila v pisnih virih prvič omenjena leta 1237. Poleg romanskega zvonika je zunaj cerkve zanimiva večja plošča v katero je vrezana stilizirana podoba človeka z dvignjenima rokama in namesto glave s križem v krogu.
The church of Hodiše (Keutschach). On the southern wall of the church is the myterious plate displaying the human figure with the raising hands and with the encircled cross instead the head.

[EU|Austria|Kärnten - Koroška| Keutschach - Hodiše ]